مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی اکبر
نام خانوادگی:خدامیان آرانی
پست الکترونیک:noorehadith@gmail.com
تلفن همراه:09127481587
آدرس وب سایت:http://www.khoddamiyan.ir
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم حدیث ، تبلیغ

زندگی نامه

در خانواده ای روحانی و مذهبی در شهرستان آران و بیدگل به دنیا آمده و تحصیلات کلاسیک را در همان جا گذراندم. در سال 1379 بخاطر علاقه شخصی و همچنین تشویق ابوی بزرگوارم وارد حوزه علمیه قم شدم و در محضر اساتید عزیز و بزرگواری حاضر شده و زانوی ادب زدم و بهره و استفاده های فراوانی بردم. در سال 1386 در مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه نیز مشغول تحصیل شده و خوشه چین محضر استادان بزرگی شدم و هم اکنون نیز در آنجا مشغول تدریس و کارهای پزوهشی و تحقیقاتی می باشم.