شمّه ای از فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام از زبان خلفاء و صحابه
43 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/5/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فضائل و مناقب امیرمؤمنان علی علیه السلام قابل شمارش و احصاء نیست و آنقدر روایت در فضیلت علی علیه السلام وجود دارد که بقول شاعر: کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم در این مقاله چندی از فضائل حضرت را از زبان خلفاء و صحابه پیامبر بیان می کنیم تا به این نکته پی ببریم که حضرت در میان دشمنانش نیز از عظمت و جایگاه بلندی برخوردار است. واژه نامه: فضائل، مناقب، علی علیه السلام، خلفاء، صحابه، شیعه، حدیث.