رابطه خالق و مخلوق در صحیفه سجادیه
40 بازدید
محل نشر: مجله شبستان اندیشه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به تبیین رابطه بین خالق و مخلوق با توجه به دعای امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه پرداخته شده است.